Pompei's

Pompei's Bondi Beach
Northern Italian Trattoria, Pizzeria and Gelato Bar